Press "Enter" to skip to content

Životní prostředí si ničíme my sami

Přemýšlíte o tom, jak alespoň trochu ulehčit životnímu prostředí, které zejména vlivem přelidnění dostává pořádně zabrat. Vzduch ani voda již nejsou, tak čisté, jak tomu bývalo kdysi. Některá zvířata, ale i rostliny začínají být v ohrožení a postupně vymírají. Kdo je největší původce této spouště a ničí životní prostředí? No přece člověk a jen člověk to dokáže zvrátit.

Ulehčete přírodě

Je mnoho způsobů, jak přírodě trochu ulehčit. Jedním z nich je například třídění odpadu, který je recyklovatelný a znovu použitelný. Vyměňte automobil s jedovatými výfukovými plyny, které ničí ovzduší za ekologičtější elektrokolo. Začněte šetřit s vodou a energiemi. Jeden aktivní člověk je sice jen jako kapka v moři, ale někde se přece musí začít.