Press "Enter" to skip to content

Čištění kanalizace se provádí vysokotlakým vodním paprskem

Čištění kanalizace se provádí vysokotlakým vodním paprskem, který dokonale zanesenou kanalizaci pročistí. Anebo při menších typech kanalizací se čištění provádí mechanickou spirálou. Oba tyto způsoby jsou prověřené a praktické. Záleží tedy jen na tom kde máme problém a s tím nám již poradí specializovaná firma.

Po ukončení kanalizace by se měla provést tlaková zkouška zda je kanalizační potrubí dobře utěsněno. Nemělo by se to opomíjet, aby do budoucna nenastaly nějaké další a komplikovanější problémy. Proto vždy žádejte specializovanou firmu na čištění kanalizace, aby vám tuto proceduru provedla a vy se tak vyhnete zbytečným problémům.

Ušetřeno

Při použití tak zvaného vodního paprsku při čistění kanalizace se využívá recyklace nasáté vody. Tím se dá ušetřit nejen čas, ale i peníze. Také se ovšem šetří vodou což je dnes, kdy cena za vodu je dosti vysoká a lepší to asi moc nebude pozitivní zpráva. Toto však umí jen nejmodernější stroje určené k čistění kanalizace a jejich přípojek